Giấy phép xây dựng tạm là gì?

Giấy phép xây dựng tạm là gì?

Giấy phép xây dựng tạm là một loại giấy tờ còn khá xa lạ, hiện nay trong pháp luật chưa có quy định về giấy phép xây dựng tạm. Hãy cùng Thiên Hoàng Long đi tìm hiểu xem Giấy phép xây dựng tạm là gì? cũng như các điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng tạm trong bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu giấy phép xây dựng tạm là gì?

Giấy phép xây dựng tạm là gì?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có những quy định cụ thể nào về giấy phép xây dựng tạm. Nhưng, giấy phép xây dựng tạm có thể được hiểu là giấy phép xây dựng có thời hạn, vì chúng có khá nhiều điểm tương đồng.

Theo khoản 30, điều 1 đã được sửa đổi của Luật Xây Dựng năm 2020, giấy phép xây dựng có thời hạn được định nghĩa: “ Là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà ở sử dụng trong thời hạn nhất định ”

Tìm hiểu giấy phép xây dựng tạm là gì?

Lý do cần giấy phép xây dựng tạm

Lý do phải cấp giấy phép xây dựng tạm thay vì giấy phép xây dựng vĩnh viễn là bởi vì có rất nhiều các dự án đang bị treo với nhiều nguyên nhân khác nhau và điều này đã làm ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà cửa của người dân, nhiều người sở hữu đất đai nhưng không thể tiến hành thi công, sửa chữa.

Vậy có thể hiểu giấy phép xây dựng tạm là giấy phép được cấp cho các chủ đầu tư bởi cơ quan có thẩm quyền và chỉ được sử dụng trong một thời hạn nhất định.

Tìm hiểu các thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022 chính xác nhất

Điều kiện chung bắt buộc để được cấp giấy phép xây dựng tạm

Để được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm, các chủ đầu tư phải tuân thủ theo các điều kiện được quy định theo điều 94 của Luật Xây Dựng được sửa đổi và bổ sung năm 2020 như sau:

  • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Điều kiện chung bắt buộc để được cấp giấy phép xây dựng tạm

  • Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;
  • Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hãy liên hệ ngay với Thiên Hoàng Long để được tư vấn các thủ tục xin giấy phép xây dựng tạm

>>>Xem thêm về mức phạt khi xây nhà không xin giấy phép xây dựng

Trả lời