Đất chưa có sổ đỏ có được xây dựng nhà ở?

Đất chưa có sổ đỏ có được xây dựng nhà ở?

Hiện nay, các vấn đề về thi công, xây dựng nhà ở được rất nhiều người quan tâm. Một trong số đó là những câu hỏi liên quan đến vấn đề: Đất chưa có sổ đỏ có được xây dựng nhà ở hay không?, Những trường hợp nào được phép xây dựng khi không có sổ đỏ?,..Bài viết dưới đây sẽ giải đáp hết các thắc mắc của các bạn về các vấn đề liên quan đến sổ đỏ trong quá trình xây dựng.

Các loại giấy tờ theo quy định để được xây dựng nhà ở

Các loại giấy tờ theo quy định để được xây dựng nhà ở

Căn cứ theo điều 3 của Nghị định 53/2017/NĐ-CP về các giấy tờ hợp pháp về đất đai được cấp phép xây dựng gồm:

“ 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001, Luật đất đai năm 2003.

……….

  1. Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận gồm: Các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 và quy định tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ”

⇒ Do đó, để được cấp phép xây dựng, cần phải có các giấy chứng nhận chứng minh được quyền sử dụng đất, các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ).

Mời bạn xem chi tiết hơn các thủ tục xin giấy phép xây dựng 2022

Trường hợp không có giấy tờ theo quy định khi xây nhà

  • Tuy nhiên, đối với các trường hợp không có các loại giấy tờ nêu trên, có thể sử dụng giấy xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi mình đang sinh sống, chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp và được các cơ quan xác nhận đủ điều kiện thì được phép đăng ký xây dựng nhà ở.
  • Lưu ý rằng: Không phải tất cả đều được cấp giấy xác nhận này mà phải đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) thì mới được cấp.

Đất không có sổ đỏ có được tiến hành xây dựng nhà ở hay không?

Đất không có sổ đỏ có được tiến hành xây dựng nhà ở hay không?

  • Tóm lại, đất chưa có sổ đỏ, các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp, thì có thể đến các cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) để đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. Sau đó, dùng giấy chứng nhận đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, bạn phải có đủ điều kiện thì mới được các đơn vị cấp giấy chứng nhận.
  • Với một số trường hợp được miễn các loại giấy tờ xây dựng, thì được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

>>>Tìm hiểu giấy phép xây dựng xin ở đâu là đúng quy định

Trên đây là lời giải đáp thắc mắc cho câu hỏi: Đất chưa có sổ đỏ có được xây dựng nhà ở? Nếu cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ qua với Thiên Hoàng Long để nhận được phản hồi sớm nhất.

 

Trả lời